Spring til hovedindhold
 

Regler for beskatning af firmabil

Ligesom mange danskere i løbet af livet får sig et huslån, er det meget almindeligt også at låne til bilen. Bilen er næstefter huset ofte hustandens største investering, så at der er gæld i en bil udstyret med danske nummerplader, er ikke spor unormalt.

Denne artikel vil give dig en guide til beskatning af firmabiler og hjælpe dig med at navigere gennem de relevante regler og bestemmelser.

Beskatningsgrundlag for firmabil

Beskatningsgrundlaget for en firmabil er det beløb, der udgør værdien af den bil, som medarbejderen benytter til private formål.

Når en medarbejder benytter en firmabil til private formål, skal der beregnes et beskatningsgrundlag, og det sker på baggrund af en værdiansættelse.
Værdien fastsættes ud fra bilens pris inklusive udstyr, registreringsafgift og eventuelle afgifter. Det er vigtigt at bemærke, at firmabiler beskattes som en del af medarbejderens lønpakke og betragtes som en skattepligtig fordel. På SKAT’s hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du beregner værdien af fri bil.

Firmabil beskatning 2022

For nyligt blev der indført ændringer i beskatningen af firmabiler, der påvirkede mange virksomheder og medarbejdere. Det tidligere regelsæt blev erstattet af et nyt system, der tager højde for bilens CO2-udledning. Beskatningen afhænger nu af bilens energimærke og CO2-udledning, hvor højere CO2-udledning medfører højere beskatning. Dette system blev indført for at fremme brugen af mere miljøvenlige biler.


Beskatning af brugt firmabil på papegøjeplader

Beskatning af firmabil på papegøjeplader refererer til situationen, hvor en brugt firmabil overdrages til en medarbejder. I disse tilfælde skal medarbejderen betale beskatning af firmabilen baseret på dens handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Det er vigtigt at bemærke, at beskatningen også afhænger af bilens alder og kørselsbehovet. Også her vil vi anbefale, at du benytter dig af værdiberegneren på SKAT’s hjemmeside.

Regler for beskatning af firmabil

Ud over de tidligere nævnte aspekter er der andre vigtige regler for beskatning af firmabiler, som det er vigtigt at være opmærksom på. For eksempel kan der være særlige regler for leasing af firmabiler, hvor beskatningen kan variere afhængigt af leasingaftalens vilkår.

Vi hjælper dig med opgaverne omkring beskatning af firmabil

Reglerne for beskatning af firmabil ændrer sig år for år, og derfor kan det være en god ide at vælge et system, der kan hjælpe dig med det. Hvis din flådestyringsløsning hedder Qanto Fleet, så ved du i hvert fald, at vi klarer:

  •   Automatisk årlig genberegning af periodisk afgift
  •   Automatisk opdatering af miljøtillæg
  •   Beregning af eventuelle ændringer til den månedlige beskatning
  •   Overblik over den historiske udvikling i månedlig beskatning

Beskatning af firmabiler er et komplekst emne, der kræver grundig forståelse af regler og bestemmelser, da det ellers kan få indflydelse på både virksomhedens og den enkelte medarbejders økonomi. Ved at kende de til enhver tid gældende regler kan virksomheder og privatpersoner undgå ubehagelige overraskelser og sikre at der altid er styr på firmabilsøkonomien.

Men du kan også overveje, om vi ikke skal klare det for dig.

Du er altid velkommen til at række ud.