Spring til hovedindhold
 

Bilförsäljningen i Skandinavien – maj 2024

I maj månad var det endast danskarna som upplevde en ökning i nybilsförsäljningen, medan både Sverige och Norge fick se nyregistreringarna gå tillbaka. Störst var minskningen i Norge med en nedgång på 23 %, följt av Sverige med en nedgång på 11 %, medan Danmark klarade sig med en blygsam ökning på 4 % jämfört med maj 2023. 

 

Maj månads skandinaviska personbilsförsäljning stack i många riktningar. För skåpbilar upplevde både Danmark och Norge en fin ökning med respektive 21 % och 19 %, medan den svenska marknaden medan den svenska marknaden backade med 9 % också inom detta område drabbades av en minskning. Gemensamt för alla tre länder var nedgången för lastbilssegmentet. Den danska försäljningen gick tillbaka med 17 %, Sverige med 16 % och Norge med 8 %. 

 

Det går bara en väg för elbilarna i Danmark och Norge 

Vi är nu vana vid att Norge sopar banan när det gäller elbilar, och maj månad blev inget undantag. Nästan 77 % av de norska personbilsregistreringarna var elbilar, och därmed råder det fortsatt ingen tvekan om vem som leder elbilskapplöpningen – i Skandinavien och i världen. Men som det har varit fallet i flera månader, så börjar de danska grannarna att röra på sig, och i maj var hälften av de nyregistrerade personbilarna elektriska, vilket motsvarar en ökning på hela 63 % jämfört med maj förra året. 

 

... och en helt annan väg i Sverige 

I Sverige är elbilsbilden radikalt annorlunda. I maj månad sjönk den svenska elbilsandelen med hela 34 %, och detta pekar enligt både danska och svenska branschföreningar på att det fortfarande behövs politiska initiativ för att upprätthålla en hög elbilsförsäljning. Øyvind Solberg från norska Opplysningsrådet for veitrafikken säger: 

 

”Under flera år har vi sett att incitament och en uppmuntrande avgiftspolitik har varit avgörande för att placera Norge i världstoppen vad gäller elektrifieringen av fordonsparken. När det görs förändringar i avgiftssystemet och elbilsfördelarna begränsas, kan det ge stora utslag i motsatt riktning mot vad politikerna säger att de önskar för fordonsparken.” 

 

Sedan det i januari 2024 blev billigare för svenskarna att skaffa sig diesel- och bensinbilar har de upplevt en sjunkande elbilsandel och en ökande andel bilar på konventionellt bränsle. I Danmark var det uteslutande elbilarna som ökade, medan alla övriga drivkraftformer inklusive pluginhybrid gick märkbart tillbaka. 

 

Skillnader bland de föredragna modellerna 

Även topplistorna bär denna månad prägel av skillnader i de respektive ländernas drivkraftspreferenser. I både Danmark och Norge är åtta av de tio bäst säljande modellerna rena elbilar. I Sverige är siffran tre och dessa tre modeller, Tesla Model Y, Volvo EX30 och Volkswagen ID.4, återfinns på topplistorna i både Danmark, Sverige och Norge. 

 

I Sverige ser vi fortsatt stor Volvo-lojalitet, medan det för Danmarks del är mest iögonfallande att bilarna på topp 10-listan är större och dyrare än de brukar vara. Faktiskt har det inte funnits plats för en enda bil från varken lilla- eller mikrosegmentet. 

Deling av artikelns innehåll

Deling av siffror och data från artikeln får endast ske med tydlig hänvisning till källan:

Danska data: Bilstatistik.dk

Svenska data: Bilstatistik.se

Norska data: OFV.no