Spring til hovedindhold
 

Trægt skandinavisk bilsalg i marts

Bilåret 2024 er kommet lidt tungt fra start. I både Norge, Danmark og Sverige oplevede nybilssalget røde tal i marts, og det samme gør sig gældende, hvis man ser på hele kvartalet.

Der var ikke meget forårsstemning over de skandinaviske nyregistreringstal i marts. Særligt på det norske marked oplevede man endnu en hård måned med et nysalg, der med 9.750 personbiler er halveret ift. samme måned sidste år.

Samme måned oplevede Sverige et fald på næsten 20 %, mens danskerne slap lidt mere nådigt med et fald på godt 6 % ift. marts 2023.

Elbilsalget: Sverige er i bakgear, mens Danmark og Norge fortsætter

Mens elbilerne med en stabil nyregistreringsandel på knapt 90 % fortsat er dominerende i Norge, så fortsætter segmentet med at vinde indpas i Danmark, hvor elbilernes andel af nyregistreringerne bare går én vej. I marts landede elbilsandelen af nyregistreringerne således på 42,1 %, mod 36,5 % året forinden.

Præcis modsat ser det ud for den grønne omstilling af bilparken i Sverige. Her oplevede man i marts en tilbagegang fra 42 % i marts 2023 til godt 36 % i marts i år. En procentuel tilbagegang på mere end 14 %.

Mens skiftende økonomiske situationer og politiske incitamenter naturligvis kan bære en del af forklaringen, så ser vi i Sverige også en stor køberloyalitet, når det kommer til de traditionelle svenske mærker, og blandt disse ser vi primært pluginhybrider repræsenteret i de svenske top 10-lister.

Lavt salg og skiftende elbiltendenser i første kvartal 

Samlet blev første kvartal også en halvflad fornøjelse på tværs af de tre skandinaviske markeder. Mens Norge har oplevet det mest dramatiske fald – en tilbagegang på hele 22 % sammenlignet med sidste år, som samtidig skal ses i lyset af, at man i 2023 oplevede rekordlavt salg.

Helt så slemt gik det ikke i hverken Danmark eller Sverige, der i første kvartal har oplevet en lidt mere beskeden tilbagegang i nyregistrerede personbiler på henholdsvis 7,5 % i Danmark og 4,7 % i Sverige.

Ser vi derimod på elektrificeringen i første kvartal, så ser det lidt anderledes ud, hvad angår kapløbets vindere og tabere…

Der går nok lang tid, før Danmark, Sverige (eller noget som helst andet land i verden) kan bide skeer med Norges elbilandele, der har været markante gennem mange år, men både på det danske og det svenske marked ser vi bemærkelsesværdige udviklinger i elbilbestanden.

Mens den danske andel er steget fra 29,1 % i første kvartal 2023 til 41,1 % året efter, så har det svenske marked i samme periode oplevet en tilbagegang på næsten 5 %.

Og hvad med elbilerne i resten af Europa?

Mens Skandinavien, anført af el-connoisseuren Norge, er bannerførerer i den europæiske elektrificering, så ser vi en mere afdæmpet udvikling i et samlet Europa, hvor forbrændingsmotoren stadig har gode kår (og markedsandele).

De store bilproducerende lande som Tyskland og Frankrig, har langt fra oplevet en lige så markant udvikling for elbilerne og måske af den grund, ser vi også flere af de store bilproducenter, der går væk fra strategien om en hurtig udfasning af biler med forbrændingsmotor for til gengæld at prioritere en mere gradvis indfasning af elbilerne. 

DK_ Marts_Model

DK_Marts_Drivkraft


Videregivelse af data 

Videregivelse af tal og data fra nyhedsbrevet må kun finde sted med kildehenvisning til:

Danske data: Bilstatistik.dk

Svenske data: Bilstatistik.se

Norske data: OFV.no